Følg denne chekliste, så er du mere sikker på at din installation vil være velfungerende i mange år.

  • Vandhane – husk at rense filteret jævnligt der hvor vandet kommer ud
  • Aflæs din vandmåler ofte og vær opmærksom på akut øget forbrug
  • Uanset vandmålerens placering er det altid forbrugerens ansvar at vandmåleren er funktionsdygtig
  • Brønden skal altid være tydelig afmærket og må ikke være tildækket af f.eks. flisebelægning
  • Jo tidligere du sætter ind overfor en nedslidt vandinstallation med tærrede rør, jo billigere er der for dig som forbruger, både økonomisk og sundhedsmæssigt