Her vil komme nyt vedr. udskiftning af vandmålere.