Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer. Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende lovgivning på området.

Bestyrelsen er valgt af forbrugerne og agerer derfor på deres vegne.

På generalforsamlingen d. 4-4-2024 valgte Emil Thomsen at trække sig fra bestyrelsen, vi takker Emil for indsatsen gennem årene, han har siddet i bestyrelsen. På generalforsamlingen blev Poul Andersen valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Den ny bestyrelse konstituerede sig efterfølgende.

Vagn Østergård
Formand

Mogens Fog
Næstformand

Jette Palmelund
Sekretær

Poul Andersen
Bestyrelsesmedlem

Claus Roed Jacobsen
Bestyrelsesmedlem