Hampen vandværk blev oprettet……..

14 August 1945 var der stiftende generalforsamling, og Hampen vandværk var en realitet.

Den første bestyrelse bestod af Smed Jørgensen, Murer Haagensen, Slagter Aalbæk, A. Thomsen og Lærer Knust.

På grund af at der ikke kunne skaffes materialer til opførelsen af vandværket, skulle der gå næste 3 år inden det næste bestyrelsesmøde, det var den 5 marts 1948, på mødet deltog en ingeniør fra Dansk vandværks industri for at planlægge det videre forløb.

Arbejdet med opførelsen af vandværket påbegyndes 13 april 1948, i starten var der kun 28 huse der havde tilmeldt sig, men som arbejdet skred frem og vandværket stod færdigt 31 maj 1948, var så godt som alle huse med.

Det første vandværk blev bygget på Hovedgaden, og det er det som i dag bruges som busskur.

Billederne viser det første vandværk i Hampen St. by ( rød pil ), de er fra ca. 1948 – 1952

Fortsættes………