Den årlige aflæsning, med henblik på opgørelse af forbrug, sker hvert år den 1. december.

Der bliver sendt mail eller aflæsningskort til alle forbrugere først i november.

Samtlige målere på aflæsningskortet skal aflæses og kan indberettes fra 6. november 2023
til 1. december 2023.

Har du ikke indberettet din aflæsning senest den 1. december 2023 vil der blive pålagt gebyr
i henhold til vandværkets takstblad.

Se takstblad her. 

Du kan indberette aflæsningen på én af følgende måder:

1. Aflæs måler med login
Gå ind på forsyningonline.dk
Login med MitID eller brugernavn og adgangskode som står på aflæsningskortet.
Tryk på bjælken Aflæsning af vand og indberet aflæsning pr. måler

2. Aflæs måler uden login
Gå ind på forsyningonline.dk
Tryk på bjælken Aflæs din måler. Anvend kontrolnummer fra aflæsningskort nedenfor
samt denne kode: 20068E

Du skal kun indsende dit aflæsningskort, hvis du ikke har indberettet din aflæsning
på en af ovenstående muligheder.